Missie en Visie

Missie:

Onze missie is een dagbesteding bieden waarbij de deelnemer centraal staat en daarbij in zijn/haar waarde wordt gelaten. Wij kijken daarbij naar kwaliteiten en behoeften van de deelnemer. Tevens willen wij met de dagbesteding mantelzorgers ontlasten. Dit doen we door mantelzorgers weer tijd voor hun zelf te geven terwijl de deelnemer bij ons is. Ook zullen wij de mantelzorgers, indien daar behoefte aan is, voorzien van informatie/advies.

Visie:

Iedereen kent de uitspraak: “zien eten doet eten”. Onze visie is dat dit ook geldt voor bezig zijn; Mensen dingen zien doen en ondernemen activeert om zelf ook dingen te ondernemen. Daarom is onze dagbesteding altijd in beweging. Deze beweging wordt mede gecreëerd door mensen uit de omgeving die bijvoorbeeld voor een praatje langskomen, een aankoop doen in onze winkel of aan het haken/breien zijn in onze workshopruimte. Deelnemers van de dagbesteding mogen ten alle tijden gebruik maken van onze workshopruimte. In onze huiskamer kan er rust gevonden worden en tevens is het een ruimte om een spelletje te doen, de krant (samen) te lezen, muziek te luisteren, een gesprek aan te gaan, etc. Deelnemers staan in contact met de maatschappij en zijn bij ons echt onderdeel van de maatschappij waardoor ze er weer toe doen. De eigenwaarde vergroot.

Doelgroep:

Onze dagbesteding is voor een brede doelgroep:

  • NAH
  • Verstandelijke en of lichamelijke beperking
  • Dementie/Alzheimer
  • Autismespectrumstoornis (ASS)
  • Psychiatrische klachten

Wij beoordelen of iemand in de groep past en ook daadwerkelijk gebaad is bij onze dagbesteding. We kijken daarbij naar de kwaliteiten en wensen van de deelnemer en de samenstelling van de groep. Ons doel is daarbij voor iedereen een veilige plaats te bieden in de groep. Een groep zal uit maximaal 6 deelnemers bestaan per dagdeel.

Aanmelden:

Iedereen is vrij om naar onze dagbesteding te komen voor meer informatie. Wij kunnen eventueel een vrijblijvend intake gesprek inplannen waar wij de wensen en behoeften bespreken en inventariseren. Vervolgens besluiten we samen met de deelnemer en eventueel hun mantelzorger of Volly’s dagbesteding echt passend is. Als de dagbesteding passend is zal de deelnemer/mantelzorger geïnformeerd worden wat de vervolg stappen zijn.